ราคาหลักทรัพย์

SET: DOHOME

9.85 บาท
-0.15 (-1.50%)
ปรับปรุงเมื่อ:
 • วันก่อนหน้า :
  10.00
 • ราคาเปิด :
  10.00
 • (หุ้น) :
  29,068,100
 • Value ('000 บาท) :
  287,267,050
 • ราคาเสนอซื้อ/(หุ้น) :
  9.85 / 672,200
 • ราคาเสนอขาย / (หุ้น) :
  9.90 / 262,800
 • ช่วงราคาระหว่างวัน :
  10.10 - 9.75
 • ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ :
  11.10 - 7.75