ประสิทธิภาพที่โดดเด่น

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในผู้นำในธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง และให้บริการด้านวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านแบบครบวงจร ภายใต้แนวคิดการดำเนินธุรกิจ “ครบ ถูก ดี...ที่ดูโฮม” โดยมุ่งเน้นการนำเสนอสินค้าที่หลากหลาย คุณภาพดี ราคาถูก ในปัจจุบัน บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่องไปยังจังหวัดที่มีศักยภาพในการเติบโต เพื่อรองรับกำลังซื้อของประชากรที่เพิ่มขึ้นและการขยายตัวของสังคมเมือง

(หน่วย: ล้านบาท)
(หน่วย: ล้านบาท)
(หน่วย: ล้านบาท)
ดูโฮม

9

สาขา
ดูโฮม

1

ศูนย์กระจายสินค้า
อุดรธานี
ขอนแก่น
นครราชสีมา
อุบลราชธานี
บางบัวทอง
รังสิต
พระราม 2
เชียงใหม่
บางนา