ปฏิทินนักลงทุน

วันที่ กิจกรรม สถานที่
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 3/2565 เวลา 16:15 น.- 17:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย https://www.set.or.th/streaming/vdos-oppday
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3/2565 เวลา 16:30 น. – 17:30 น. ในรูปแบบ Conference meeting
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 2/2565 เวลา 15:15 น. - 16:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย https://www.set.or.th/streaming/vdos-oppday
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2565 เวลา 16:30 น. – 17:30 น. ในรูปแบบ Conference meeting
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 1/2565 เวลา 16:15 น.- 17:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย https://www.set.or.th/streaming/vdos-oppday
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2565 เวลา 16:15 น. - 17:00 น. ในรูปแบบ Conference meeting
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2564 เวลา 16.15 น. - 17.00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย https://www.set.or.th/streaming/vdos-oppday
ประชุมนักวิเคราะห์ ประจำปี 2564 เวลา 16:30 น. – 17:30 น. ในรูปแบบ Conference meeting
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3/2564 เวลา 16.15 - 17.00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย https://www.set.or.th/streaming/vdos-oppday
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2564 เวลา 16.15 - 17.00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย https://www.set.or.th/streaming/vdos-oppday
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2564 เวลา 16.30 น. ในรูปแบบ Conference meeting
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 1/2564 เวลา 11:15 น. - 12:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย https://www.set.or.th/streaming/vdos-oppday
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2564 เวลา 15.30 น. ในรูปแบบ Conference meeting
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เวลา 14.00 น. ห้องสุขุมวิท แกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม เจดับบลิว แมริออท กรุงเทพ เลขที่ 4 ถนนสุขุมวิท ซอย 2 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2563 Time 15:15 น. - 16:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย https://www.set.or.th/streaming/vdos-oppday
ประชุมนักวิเคราะห์ ประจำปี 2563 เวลา 15.30 น. ในรูปแบบ Conference meeting
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 3/2563 เวลา 16.15 น. - 17.00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย https://www.set.or.th/streaming/vdos-oppday
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3/2563 เวลา 15.00 น. ในรูปแบบ Conference meeting
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 2/2563 เวลา 16.15 น. - 17.00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย https://www.set.or.th/streaming/vdos-oppday
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2563 เวลา 15.00 น. ในรูปแบบ Conference meeting
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เวลา 14.00 น. ห้องเลอ คองคอร์ด บอลรูม ชั้น 2 โรงแรม สวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2563 เวลา 15.30 น. ในรูปแบบ Conference meeting
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำปี 2562 เวลา 16:30 - 17:45 น. ณ ห้อง 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 4/2562 13.30 น. ณ โรงแรม The Emerald Hotel Bangkok Ratchada , Morakot 3rd floor
Grand Opening ดูโฮม สาขาเพชรเกษม
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 3/2562 เวลา 16:30 - 17:45 น. ณ ห้อง 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 3/2562 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรม Swissotel Le Concorde Bangkok ห้อง Boontarik ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กทม.
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 2/2562 เวลา 16:30 - 17:45 น. ณ ห้อง 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย