ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้นำในธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง และให้บริการด้านวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านแบบครบวงจร ภายใต้แนวคิดการดำเนินธุรกิจ “ครบ ถูก ดี…ที่ดูโฮม” โดยมุ่งเน้นการนำเสนอสินค้าวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านที่ครบถ้วน หลากหลาย คุณภาพดี ราคาถูก และให้บริการที่เกี่ยวเนื่อง บริษัทฯ มีศูนย์จำหน่ายวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้านแบบครบวงจร (One-Stop Home Products Destination) หรือเป็นที่รู้จักกันในนาม “มหาอาณาจักรบ้าน” ซึ่งเป็นอาคารขนาดใหญ่ด้วยพื้นที่ให้บริการ 22,000 – 65,000 ตารางเมตร บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่องไปยังจังหวัดที่มีศักยภาพในการเติบโต เพื่อรองรับกำลังซื้อของประชากรที่เพิ่มขึ้นและการขยายตัวของสังคมเมือง โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีสาขาที่เปิดดำเนินการแล้วทั้งหมด 26 สาขา โดยแบ่งเป็นสาขาขนาดใหญ่ 14 สาขา และสาขาขนาดเล็ก (Dohome ToGo) 12 สาขา ใน 14 จังหวัด ดังนี้ อุบลราชธานี นครราชสีมา ปทุมธานี ขอนแก่น อุดรธานี สมุทรสาคร นนทบุรี ลำพูน ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ สุรินทร์ ระยอง ชลบุรี และกรุงเทพฯ

ปัจจุบันบริษัทฯ มีลักษณะการประกอบธุรกิจ ดังนี้

1. ธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง สินค้าภายใต้ตราสินค้าของกลุ่มบริษัทฯ (House Brand) และสินค้าภายใต้ตราสินค้าอื่น (Non-house Brand) โดยสามารถแบ่งตามประเภทของกลุ่มสินค้าได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้

กลุ่มวัสดุก่อสร้าง

เช่น เหล็กรูปพรรณ เหล็กเส้น สีและเคมีภัญฑ์ คิ้วไม้ ปูน ลวด สแตนเลสและสินค้าโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ

กลุ่มวัสดุซ่อมแซม

เช่น ฮาร์ดแวร์ เครื่องมือช่าง เกษตรสวน-อุปกรณ์ประปา วัสดุปูพื่น-ผนัง อุปกรณ์ไฟฟ้า ลูกบิด-บานพับ ปั้มน้ำ อุปกรณ์สุขภัณฑ์ เครื่องครัว-บานซิงค์ สุขภัณฑ์ ประตู-หน้าต่าง

กลุ่มวัสดุตกแต่ง

เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ภายในบ้าน เครื่องเขียนแบบพิมพ์ โคมไฟตกแต่ง อุปโภคบริโภค เครื่องนอน กิ๊ฟช๊อป และของตกแต่งบ้าน

2. บริการด้านวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้าน

บริการจัดส่งสินค้า
บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซม
บริการประกอบและติดตั้ง
บริการให้คำปรึกษาและดำเนินการออกแบบตกแต่ง
บริการจัดหาสินค้าพิเศษ