ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้นำในธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง และให้บริการด้านวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านแบบครบวงจร ภายใต้แนวคิดการดำเนินธุรกิจ “ครบ ถูก ดี…ที่ดูโฮม” โดยมุ่งเน้นการนำเสนอสินค้าวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านที่ครบถ้วน หลากหลาย คุณภาพดี ราคาถูก และให้บริการที่เกี่ยวเนื่อง บริษัทฯ มีศูนย์จำหน่ายวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้านแบบครบวงจร (One-Stop Home Products Destination) หรือเป็นที่รู้จักกันในนาม “มหาอาณาจักรบ้าน” ซึ่งเป็นอาคารขนาดใหญ่ด้วนพื้นที่ให้บริการ 35,000 – 65,000 ตารางเมตร บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่องไปยังจังหวัดที่มีศักยภาพในการเติบโต เพื่อรองรับกำลังซื้อของประชากรที่เพิ่มขึ้นและการขยายตัวของสังคมเมือง โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีสาขาที่เปิดดำเนินการแล้วทั้งหมด 9 สาขาใน 9 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี นครราชสีมา รังสิต ขอนแก่น อุดรธานี พระราม2 บางบัวทอง เชียงใหม่ บางนา และศูนย์กระจายสินค้า 1 แห่งที่ ปทุมธานี (DC)

ดูโฮม

9

สาขา
ดูโฮม

1

ศูนย์กระจายสินค้า
อุดรธานี
ขอนแก่น
นครราชสีมา
อุบลราชธานี
บางบัวทอง
รังสิต
พระราม 2
เชียงใหม่
บางนา
ปัจจุบันบริษัทฯ มีลักษณะการประกอบธุรกิจ ดังนี้

1. ธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง สินค้าภายใต้ตราสินค้าของกลุ่มบริษัทฯ (House Brand) และสินค้าภายใต้ตราสินค้าอื่น (Non-house Brand) โดยสามารถแบ่งตามประเภทของกลุ่มสินค้าได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้

กลุ่มวัสดุก่อสร้าง

เช่น เหล็กรูปพรรณ คิ้วไม้ ปูน ลวด และสินค้าโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ เป็นต้น

กลุ่มวัสดุซ่อมแซม

เช่น เครื่องมือช่าง เกษตรสวน-อุปกรณ์ประปา อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์สุขภัณฑ์ เป็นต้น

กลุ่มวัสดุตกแต่ง

เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ภายในบ้าน เครื่องนอน กิ๊ฟช๊อป เป็นต้น

2. บริการด้านวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้าน

บริการจัดส่งสินค้า
บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซม
บริการประกอบและติดตั้ง
บริการให้คำปรึกษาและดำเนินการออกแบบตกแต่ง
บริการจัดหาสินค้าพิเศษ