ราคาหลักทรัพย์

SET: DOHOME

22.50 บาท
- (-%)
ปรับปรุงเมื่อ:
 • วันก่อนหน้า :
  22.50
 • ราคาเปิด :
  22.60
 • (หุ้น) :
  3,261,700
 • Value ('000 บาท) :
  73,473,720
 • ราคาเสนอซื้อ/(หุ้น) :
  22.50 / 36,600
 • ราคาเสนอขาย / (หุ้น) :
  22.60 / 415,000
 • ช่วงราคาระหว่างวัน :
  22.60 - 22.40
 • ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ :
  30.75 - 16.60