ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)

ประกอบธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง และให้บริการด้านวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านแบบครบวงจร ภายใต้แนวคิด “ครบ ถูก ดี...ที่ดูโฮม”

 • สำนักงานใหญ่ :

  37-47 ถนนศรีมงคล ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
 • เลขทะเบียนบริษัท :

  0107561000196

 • โทรศัพท์ :

  02-027-8787

 • โทรสาร :

  045-352-800

 • เว็บไซต์ :

 • ทุนจดทะเบียน :

  (ณ วันที่ 19 เมษายน 2564)

  3,243,684,982.00 บาท

 • ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว :

  (ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2564)

  2,422,170,022.00 บาท

 • มูลค่าตราไว้หุ้นละ :

  1.00 บาท

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ผังโครงสร้างองค์กร