ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:

ราคาย้อนหลัง ถึง
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) Value บาท
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( ถึง )
- - - - 0 0
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( ถึง )
- - - - 0 0
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
16 สิงหาคม 2562 9.40 9.55 9.30 9.50 22,393,800 211,081,695
15 สิงหาคม 2562 9.10 9.50 8.90 9.35 41,612,300 384,175,400
14 สิงหาคม 2562 9.55 9.65 9.10 9.15 36,899,600 346,118,085
13 สิงหาคม 2562 9.40 9.60 9.30 9.35 58,598,200 555,503,680
09 สิงหาคม 2562 9.60 9.95 9.30 9.45 139,013,800 1,336,701,240
08 สิงหาคม 2562 9.10 9.75 9.00 9.00 174,469,700 1,637,383,990
07 สิงหาคม 2562 8.65 9.20 8.55 9.20 277,130,600 2,448,959,025
06 สิงหาคม 2562 7.80 8.70 7.75 8.70 466,615,000 3,826,148,210
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น