ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ชื่อ:

คุณสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ (รักษาการ)

ที่อยู่:

60 ซอยร่วมมิตร ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์:

062-1976688

อีเมล์:

IR@dohome.co.th

เพื่อป้องกันและลดปัญหาสแปมเมล์ กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฎด้านล่างนี้