รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันที่ 04 มีนาคม 2564

อันดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น % หุ้น
1. บริษัท ดูโฮม โฮลดิ้ง จำกัด 630,000,000 29.09
2. นายอดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา 252,000,000 11.64
3. นางนาตยา ตั้งมิตรประชา 189,000,000 8.73
4. นางสาวอริยา ตั้งมิตรประชา 126,000,000 5.82
5. นางสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ 126,000,000 5.82
6. นายมารวย ตั้งมิตรประชา 126,000,000 5.82
7. AMPLUS HOLDINGS LIMITED 120,119,999 5.55
8. น.พ.พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี 114,881,700 5.31
9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 64,037,254 2.96
10. นายจีรเดช จงวัฒนาศิลป์กุล 58,000,800 2.68