ติดต่อนักวิเคราะห์

CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
Nattapon Kumnounphon
CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
Chaiyatorn Sricharoen
CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED
Nantika Wiangphoem
COUNTRY GROUP SECURITIES GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
Thanawich bonchuwong