ติดต่อนักวิเคราะห์

MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
Chalinee Congmuang
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
Suttatip Peerasub