ติดต่อนักวิเคราะห์

JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
Kae Pornpunnarath