ติดต่อนักวิเคราะห์

UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED
Natchutha Na pattaloong