ติดต่อนักวิเคราะห์

THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
Phannarai Tiyapittayarut
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED
Nathavut Shivaruchiwong
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED
Kate Toungtong